آرشیو دسته بندی: مجموعه سمعک های زیمنس

سمعک های Ax زیمنس

سمعک های AX زیمنس (سیگنیا) در سال های 1400 و 1401 در سه مدل داخل[...]

سمعک اکتیو پرو (Active pro)

سمعک اکتیو پرو با هدف ارائه تجربه شنوایی برتر طراحی شده‌اند و با تلفیق تکنولوژی[...]